Let’s talk Second Edition 1, 2, 3 (pdf + Audio)

Giáo trình Let’s Talk Second Edition 1, 2, 3 (pdf+audio)

Let’s Talk Second Edition 1, 2, 3 (pdf+audio) chuyên dùng để luyện nói. Speaking là một kỹ năng rất quan trọng trong tiếng Anh. Giáo trình được biên soạn rất kỹ, có nhiều mục kết hợp làm việc 1 mình, cặp đôi và speaking theo nhóm. Qua đó học sinh sẽ rèn luyện kỹ năng giao tiếp đối mặt, giao tiếp theo nhóm. Sách cũng có phần luyện ngữ pháp, từ vựng rất tốt cho học sinh. 

lets-talk-second-edition-1-2-3-pdf-audio

Download Let’s Talk Second Edition 1, 2, 3 full file PDF & Audio CD:

LINK DOWNLOAD

LINK BÁO GIÁ VÀ ĐẶT SÁCH IN GIÁ ƯU ĐÃI : ĐẶT SÁCH

Xem thêm:

Share this:

One thought on “Let’s talk Second Edition 1, 2, 3 (pdf + Audio)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *