A2 Flyers Mini Trainer. Ebook + audio + key.

A2 Flyers Mini Trainer. Ebook + audio + key.

A2 Flyers Mini Trainer – Two practice tests without answers, Cuốn sách này cung cấp bài luyện tập và một bài kiểm tra để đánh giá sự tiền bộ của học sinh ở trình độ Flyers. Test 1 là bài bao gồm có cả phần luyện tập, gợi ý để cho những người mới bắt đầu bước vào luyện thi Flyers làm quen với dạng đề. Sau phần luyện tập sẽ là phần kiểm tra lại những gì mà học sinh vừa  học. Test 2 là phần kiểm tra hoàn chỉnh như các dạng đề thi chính thức của bài thi.A2 Flyers Mini Trainer. Ebook + audio + key. download

Link tải sách full Ebook + audio + answer key.

LINK DOWNLOAD

LINK BÁO GIÁ VÀ ĐẶT SÁCH IN GIÁ ƯU ĐÃI : ĐẶT SÁCH

Xem thêm:

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *