Achieve 2nd Edition Starter, 1, 2, 3.

Achieve 2nd Edition Starter, 1, 2, 3.

Achieve 2nd Edition Starter, 1, 2, 3 bộ sách được nhiều người sử dụng để học va thực hành tiếng Anh. Sách của nhà xuất bản Oxford, nội dung dễ hiểu dễ  học. Có đầy đủ các bài luyện tập các kỹ năng NGHE NÓI ĐỌC VIẾT. Bổ sung một lượng lớn từ vựng cho học sinh, kèm theo đó là các vấn đề về ngũ  pháp tương ứng.

Achieve 2nd Edition Starter, 1, 2, 3. workbook, student book

Link download sách

LINK DOWNLOAD

Xem thêm:

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *