CONQUER CREATIVE WRITING 1 2 3 4 5 6.

CONQUER CREATIVE WRITING 1 2 3 4 5 6.

CONQUER CREATIVE WRITING 1 2 3 4 5 6 là bộ giáo trình chuyên dùng để rèn luyện kỹ năng VIẾT cho học sinh. Viết là một trong những kỹ năng rất quan trọng trong việc học ngoại ngữ, nó bắt buộc học sinh phải thuộc phải có vốn từ vựng và nắm được cú pháp ngữ pháp. Sách gồm 6 tập được biên soạn kỹ càng, theo cấp độ từ thấp đến cao. Có sự kế thừa, lặp lại và nâng cao dần để học sinh có thể thấm nhuần ngữ pháp, cấu trúc câu, bài viết. Đây thực sự là một bộ sách cần thiết cho các bạn học tiếng Anh.

CONQUER CREATIVE WRITING 1 2 3 4 5 6 download

Liên kết tải sách: 

LINK DOWNLOAD

LINK BÁO GIÁ VÀ ĐẶT SÁCH IN GIÁ ƯU ĐÃI : ĐẶT SÁCH

Xem thêm:

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *