i-Start For revised exam from 2018.

i-Start For revised exam from 2018.

i-Start For revised exam from 2018 bao gồm đầy đủ file pdf (student book, teacher book) audio mp3 và key. Sách giúp học sinh ôn luyện về từ vựng, ngữ pháp và luyện tập ở trình độ Starters và thi chứng chỉ Starters. Kết cấu gồm 3 phần như sau: 

  1. 15 bài học về ngữ pháp, từ vựng và các bài luyện tập để học sinh ghi nhớ những đã học.
  2. 5 bài đọc hiểu và các câu hỏi luyện tập.
  3. 2 bài kiểm tra đầy đủ các cấu trúc câu hỏi như kỳ thi lấy chứng chỉ Starters.

i-Start For revised exam from 2018 download

Link download full file sách:

LINK DOWNLOAD

LINK BÁO GIÁ VÀ ĐẶT SÁCH IN GIÁ ƯU ĐÃI : ĐẶT SÁCH

Xem thêm:

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *