iTools Fun for Movers 4th Edition.

iTools Fun for Movers 4th Edition.

iTools Fun for Movers 4th Edition là Phần mềm bán sát cuốn sách dùng để học tập và giảng dạy theo cuốn sách Fun for Movers  4th Edition. Đây là phần mềm rất hữu tích cho học tập và giảng dạy. Hiện đang được nhiều thầy cô cũng như phụ huynh mua dùng.

Quá trình dạy và học Tiếng Anh sẽ trở nên đơn giản hơn cho giáo viên. Và sinh động hấp dẫn cho học sinh khi dùng iTool. Giáo viên sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong quá trình soạn giảng. Rất nhiều tính năng được tích hợp trong bộ iTool Fun for Movers này. iTools Fun for movers 4th Edition download

Link tải phần mềm:

LINK DOWNLOAD

Xem thêm:

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *