Little fox level 5 link download free full file pdf, mp3, video.

1. Little fox level 5 có những tập nào?

Có lẽ bố mẹ nào đã cho con học đến level 5 thì cũng không cần phải giới thiệu thêm về Little fox nữa. Quả thực là quá nổi tiếng để cho con luyện tiếng Anh hàng ngày.

Little Fox The jungle books Little fox level 5 Single stories

Little fox leve 5 bao gồm các tập sau:

01. Single LF Readers

02. Journey to the West

03. The Jungle books

04. Iggy the Incredible Inventor

05. The Willow Creek Twins

06. The Enchanted Castle

07. .Gulliver_s Travels

08. Aladdin and His Wonderful Lamp

09. The Rainway Chilren

10. A dog of Flanders

11. The Adventures of Pinocchio

12. Heidi

13 The Little Mermaid

14 Level 5 Song.

Trong đó bộ Journey to the West có lẽ được nhiều em yêu thích nhất. Bộ Tây Du Ký với nhân vật Tôn Ngộ Không quá nổi tiếng.

2. Link download file sách pdf, mp3, video.

LINK DOWNLOAD

Nếu bạn nào chưa tải được tài liệu thì đọc thêm ở đâyCách tải tài liệu từ TeraBox

LINK ĐẶT SÁCH IN GIÁ ƯU ĐÃI : ĐẶT SÁCH

Xem thêm:

1. Little fox level 1

2. Little fox level 2

3. Little fox level 3

4. Little fox level 4

5. Little fox level 5

6. Little fox leve 6

7. Little fox level 7

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *