SUCCEED IN A2 KEY – 8 Practice Tests 2020.

SUCCEED IN A2 KEY – 8 Practice Tests 2020 student’s book, key, audio.

Succeed in Cambridge English A2 KEY (KET)8 Practice Tests for the Revised Exam from 2020 gồm 8 bài thi cho kỳ thi sửa đổi từ năm 2020. 8 bài kiểm tra đi kèm với các mẹo thực tế và hữu ích. Hướng dẫn và cung cấp từng bước giải quyết từng nhiệm vụ trong bài thi cho cả 4 kỹ năng. Phần đáp án có cả hướng dẫn văn mẫu cho kỹ năng viết. Hướng dẫn luyện nói … Có đầy đủ file pdf và audio. 

SUCCEED IN A2 KEY - 8 Practice Tests 2020 download

Link download toàn bộ file pdf + CD audio:

LINK DOWNLOAD

BẢNG BÁO GIÁ VÀ ĐẶT SÁCH IN GIÁ ƯU ĐÃI : ĐẶT SÁCH

Xem thêm:

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *