B1 Preliminary for Schools Trainer 2020. Pdf, CD

B1 Preliminary for Schools Trainer 2020. Pdf, CD, key

B1 Preliminary for Schools Trainer 2020. Pdf, CD là bộ sách ôn luyện thi trình độ B1 PET của Cambridge. Sách với 6 bài tests, trong đó 2 bài đầu được hướng dẫn cụ thể, tỉ mỉ cho học sinh biết cách làm và làm quen với dạng đề. 4 tests sau là  phần luyện tập. Tất cả đề có đầu đủ file nghe, và teacher notes để học sinh có thể tự học hoặc giáo viên lấy làm bài luyện tập cho học sinh của mình. Các dạng đề đưa ra phong phú và phù hợp với phom đề thi mới nhất của Cambridge.

B1 Preliminary for Schools Trainer 2020. Pdf, CD download

Liên kết tải full file sách pdf, audio cd, key miễn phí:

LINK DOWNLOAD

BẢNG BÁO GIÁ VÀ ĐẶT SÁCH IN GIÁ ƯU ĐÃI : ĐẶT SÁCH

Xem thêm:

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *