Complete Year book grade K – 5, sách dành cho mần non và tiểu học.

Complete Year book grade K – 5

Complete Year book grade K – 5 là bộ sách đầy đủ các môn như Toán, ngôn ngữ, khoa học … được dùng để học trong các trường mầm non, tiểu học ở Mỹ. Ở Việt Nam, bố mẹ có thể dùng sách để con học tiếng anh cũng như theo học theo hình thức homeschooling, lĩnh hội kiến thức thông qua ngôn ngữ thứ 2.

Đây là một bộ giáo trình mà bố mẹ có thể tham khảo để đồng hành cùng con trên con đường lĩnh hội kiến thức.

Complete Year book, Grade 5-fdownload

Link download sách

LINK DOWNLOAD

Xem thêm:

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *