Luyện SPEAKING STARTERS MOVERS FLYERS

Speaking là một trong những kỹ năng khó nhất của việc học ngoại ngữ. Để học sinh có thể nói một cách tự nhiên như người bản ngữ cần phải kết hợp nhiều yếu tố. Và SPEAKING cũng nằm trong các kỹ năng được kiểm tra trong các kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế của Cambridge. Fdownload xin giới thiệu tới các e học sinh bộ tài liệu về Speaking để các em tham khảo.

SPEAKING STARTERS MOVERS FLYERS

Đây là tài liệu tổng  hợp cho phần SPEAKING của các level STARTERS, MOVERS, FLYERS. File có đầu đủ file test, file key để các em học sinh và giáo viên dựa vào đó luyện tập hoặc giảng dạy. Luyện SPEAKING STARTERS MOVERS FLYERS download

Link download sách:

LINK DOWNLOAD

Xem thêm: 

Share this:

One thought on “Luyện SPEAKING STARTERS MOVERS FLYERS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *