FCE Listening and Speaking Skills 1 2. [pdf+CD]

FCE Listening and Speaking Skills 1 2. Full file pdf + CD + Key.

FCE Listening and Speaking Skills 1 2 bộ sách cung cấp hệ thống phát triển kỹ năng nghe và nói của học sinh. Nó cũng cung cấp sự chuẩn bị tuyệt vời cho kì thi FCE hoặc tương đương.
Cuốn sách được chia thành hai phần:
→ Phần A bao gồm mười bài kiểm tra nghe hoàn chỉnh. 
→ Phần B bao gồm mười bài kiểm tra nói.  Có nhiều chủ đề khác nhau như kỳ nghỉ, giải trí, v.v. Mỗi Bài speaking test có phần chuẩn bị và phần kiểm tra. Ở phần chuẩn bị, học sinh sẽ được học từ vựng về chủ đề, một số vấn đề ngữ pháp liên quan. Học sinh sẽ được học sắp xếp bài phát biểu của mình một cách mạch lạc. Và hiển thị nhiều nguồn ngôn ngữ thích hợp. Có thêm 2 bài test ở cuối sách để chuẩn bị cho học sinh đáp ứng yêu cầu của kỳ thi ..
Class Audio CDs bao gồm các hướng dẫn, tạm dừng và lặp lại, tạo ra các điều kiện làm bài như bài thi thật.FCE Listening and Speaking Skills 1 2. Full file pdf + CD + Key. download

Link download toàn bộ sách gồm pdf (SB, TB) audio:

LINK DOWNLOAD

Xem thêm:

Successful FCE – 10 Practice Tests 2015 format.

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *