Listen Up 1-2-3 (New Edition) pdf, audio + key.

Listen Up 1-2-3 (New Edition)

Listen Up 1-2-3 là một khóa học nghe dành cho các bạn mới bắt đầu, các cấp độ được tăng lên các mức nhẹ nhàng, dễ hiểu. Giúp học sinh tăng cường kĩ năng nghe với các tình huống thiết thực trong cuộc sống. Trong mỗi bài học, các nhân vật đầy màu sắc sẽ kích thích và hướng dẫn người học nhỏ tuổi thông qua các hoạt động nghe vui nhộn và thú vị. Giáo trình được thiết kế cẩn thận cung cấp một cấu trúc phù hợp để cho phép học sinh xây dựng các kỹ năng nghe và hiểu cơ bản của mình. Mỗi cuốn sách Listen Up có 16 units và 4 bài ôn tập.

Listen Up 1-2-3 (New Edition)

Student’s Book (+Audio & Keys)

LINK DOWNLOAD

LINK BÁO GIÁ VÀ ĐẶT SÁCH IN GIÁ ƯU ĐÃI : ĐẶT SÁCH

Xem thêm:

Listen Up Plus 1-2-3 (New Edition) pdf, audio + key, test.

Boost! Writing 1-4. Download full file pdf + Audio.

Step by step listening 1-3. Full file pdf, mp3 + key.

GRAMMAR MINUTE G1-6. Ngữ pháp cho trẻ mới bắt đầu.

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *