CAMBRIDGE HOME FUN BOOKLET. Full file pdf, mp3

CAMBRIDGE HOME FUN BOOKLET 1, 2, 3, 4, 5, 6.

CAMBRIDGE HOME FUN BOOKLET  gồm các level tương ứng trình độ như sau: 1-2 Starters, 3-4 Movers, 5-6 Flyers bao gồm (ebook+audio). Bộ giáo trình dùng cho học tập và giảng dạy tương ứng cấp bậc tiểu học. Bộ sách sẽ giúp các con có sự tiến bộ nhanh chóng, vượt bậc cả về từ vựng, ngữ pháp cùng với các kỹ năng NGHE – NÓI – ĐỌC – VIẾT.

fun for 1 2 3 4 5 6 booklet fdownload

Link download toàn bộ sách:

LINK DOWNLOAD

Xem thêm:

Gogo Loves English 1-6. Bộ sách cực hay cho các bé mới bắt đầu học tiếng Anh.

Complete Year book grade K – 5, sách dành cho mần non và tiểu học.

Cambridge Power Up 1 2 3 4 5 6. Ebook, audio,tests.

HEINEMANN Grade K, 1. Link download ebook, audio, video.

Oxford Primary Skills Reading Writing 1-6. Full ebook + audio.

 

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *