FAMILY and FRIEND 1st, 2nd, Am. (pdf + CD)

FAMILY and FRIEND 1st, 2nd, Am. (pdf + CD)

FAMILY and FRIEND 1st, 2nd, Am. (pdf + CD) là bộ giáo trình rất phổ biến hiện nay. Bộ sách được nhiều trường, trung tâm lấy làm giáo trình giảng dạy chính thức trong nhà trường. Sách hiện nay có 3 phiên bản: 1st, 2nd edition và American English. FAMILY and FRIEND được chia làm 7 cấp độ từ Starter -> 6. Starter dùng cho trẻ mầm non hoặc các bạn tiểu học mới bắt đầu hocj tiếng Anh. Các level sau sẽ kế thừa và đi lên dần.

FAMILY and FRIEND 1st, 2nd, Am. (pdf + CD) download

Liên kết tải về:

1st LINK DOWNLOAD

2nd LINK DOWNLOAD

AM LINK DOWNLOAD

Phần test và bài tập bổ trợ:

LINK DOWNLOAD

BẢNG BÁO GIÁ VÀ ĐẶT SÁCH IN GIÁ ƯU ĐÃI : ĐẶT SÁCH

Xem thêm:

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *