Prepare Level 1 2 3 4 5 6. Pdf, Adudi CD, tests.

Prepare 1st, 2nd Edition. Level 1 2 3 4 5 6. Pdf, Adudi CD, tests.

Prepare (Level 1 2 3 4 5 6. Pdf, Adudi CD, tests) là bộ giáo trình tiếng Anh tổng quát sinh động tích hợp luyện thi Cambridge English (KET, PET, FCE) trong suốt quá trình học. Chương trình học linh hoạt kết hợp với các phần mềm đa phương tiện giúp học sinh đạt kết quả như mong muốn. Dù áp dụng cho chương trình tiếng Anh tổng quát hay tập trung luyện thi Cambridge, Prepare! vẫn giúp giáo viên và học sinh hoàn toàn sẵn sàng cho hành trình tiếp theo: kỳ thi Cambridge hoặc giao tiếp trong thực tế.Prepare! bao gồm tất cả những gì cần cho tiếng Anh tổng quát và cả kỳ thi Cambridge.

Prepare 1st, 2nd Level 1 2 3 4 5 6. Pdf, Adudi CD, tests. free download

Link download full file sách SB, WB, test và audio CD: 

                               Bản 1st edition: LINK DOWNLOAD

                               Bản 2nd edition: LINK DOWNLOAD

Nếu bạn nào chưa tải được tài liệu thì đọc thêm ở đâyCách tải tài liệu từ TeraBox

BẢNG BÁO GIÁ VÀ ĐẶT SÁCH IN GIÁ ƯU ĐÃI : ĐẶT SÁCH

Xem thêm:

 

 

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *