Oxford ENGAGE Special edition 1 2 3.

Oxford ENGAGE Special edition 1 2 3.

Oxford ENGAGE Special edition 1 2 3 vẫn duy trì phương pháp học tập dựa trên các chủ đề đã rất thành công. Ở phiên bản này đã có những sự sửa đổi để hỗ trợ nhiều hơn cho học sinh và giáo viên. 
Thiết kế mới và nội dung cập nhật rất hấp dẫn đối với học sinh và cấu trúc đơn vị được cải tiến giúp phát triển sự tự tin và động lực. Tài liệu bổ sung dành cho giáo viên và đầy đủ các thành phần kỹ thuật số cho phép linh hoạt và cũng có hỗ trợ cho các lớp có khả năng hỗn hợp. Có đầy đủ file pdf và file nghe audio cd.

Oxford ENGAGE Special edition 1 2 3. download

Link download file pdf + audio CD: LINK DOWNLOAD

Nếu bạn nào chưa tải được tài liệu thì đọc thêm ở đâyCách tải tài liệu từ TeraBox

Xem thêm:

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *