Phonics Show 1 2 3 4. Pdf SB, WB, Audio CD.

Phonics Show 1 2 3 4. Pdf SB, WB, Audio CD.

Phonics Show 1 2 3 4 gồm 4 tập về phát âm và đánh vần cho học sinh. Qua đó học sinh sẽ có được cách phát âm đúng khi gặp từ mới. Ngoài ra còn giúp học sinh rèn luyện kỹ năng nghe và nghe viết tốt hơn. Sách được dùng cho lứa tuổi 5-10 tuổi. Đây là một kỹ năng quan trọng để phát triển tiếng Anh sau này.

Phonics Show 1 2 3 4. Pdf SB, WB, Audio CD. download

Link download full file pdf  sb, wb, audio cd: LINK DOWNLOAD

Nếu bạn nào chưa tải được tài liệu thì đọc thêm ở đâyCách tải tài liệu từ TeraBox

Xem thêm:

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *