TALK TIME 1 2 3. Everyday English Conversation.

TALK TIME 1 2 3. Everyday English Conversation. (pdf + audio)

TALK TIME 1 2 3 – Everyday English Conversation (pdf + audio) là bộ giáo trình luyện tập kỹ năng giao tiếp hằng ngày. Nếu bé nào ngại nói, ngại giao tiếp thì đây được xem là một lựa chọn hợp lý để luyện tập.

Trọn bộ gồm 3 tập, mỗi tập sẽ bao gồm 12 bài và phần bài tập để luyện tập. Sách có đầy đủ file  pdf, audio.

TALK TIME 1 2 3. Everyday English Conversation. (pdf + audio)

Link download sách:

LINK DOWNLOAD

Xem thêm:

 

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *