Time to Talk – 21st Century Communication Skills.

Time to Talk – 21st Century Communication Skills (full pdf, audio, test + teacher book).

Time to Talk – 21st Century Communication Skills (full pdf, audio, test + teacher book) là một khóa học tập trung vào giao tiếp với bối cảnh toàn cầu dành cho người học thế kỷ 21. Bộ sách thu hút người học với nội dung phù hợp, kết quả có ý nghĩa trong mỗi bài học. Đây là một khóa học ngôn ngữ giao tiếp đa cấp độ dành cho những người học tiếng Anh từ nền tảng (Pre-A1) đến trung cấp (B2).

Kết quả năng lực đạt  được thông qua sự cân bằng của các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. Các hoạt động được thiết kế để phát triển kỹ năng giao tiếp, năng lực hợp tác, khả năng sáng tạo và khả năng tư duy phản biện được tích hợp trong suốt bộ sách. Sách còn giúp học sinh có đc các kiến thức về kỹ thuật số.

Time to Talk - 21st Century Communication Skills (full pdf, audio, test + teacher book)

Link download full file pdf, audio, teacher book:

LINK DOWNLOAD

Xem thêm:

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *