Speak Now 1 2 3 4 – SB, TB, WB, test (PDF+CD)

Speak Now 1 2 3 4 – SB, TB, WB, test (PDF+CD) full file.

Speak Now 1 2 3 4 – SB, TB, WB, test (PDF+CD) bộ giáo trình rèn luyện kỹ năng giao tiếp. Không những thế bộ sách còn củng cố cho học viên những vấn đề về ngữ pháp, từ vựng. Sách được chia làm nhiều chủ đề, đi từ dễ đến khó, có sự kế thừa để học viên nhớ lâu và có thể ứng dụng trong giao tiếp hàng ngày. Đây là bộ giáo trình tuyệt vời cho học sinh ở mọi lứa tuổi muốn nâng cao trình độ giao tiếp tiếng Anh của mình.

Speak Now 1 2 3 4 - SB, TB, WB, test (PDF+CD) download

Liên kết tải sách FULL file pdf, audio cd, workbook, student book, teacher book:

LINK DOWNLOAD

Xem thêm:

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *